Våre produkter

Produktporteføljen vår er i rask utvikling. Den består av reseptbelagte legemidler og medisintekniske, CE-merkede produkter fortrinnsvis innenfor spesialhelsetjenesten. Våre nåværende sykdomsområder er urologi, revmatologi og osteoporose. Vi vurderer fortløpende nye produkter og etterstreber en portefølje der synergier kan oppnås mellom målgrupper og sykdomsområder, slik at vi på den måten kan arbeide smart og kostnadseffektivt.

Urologi

Pharmaprim tilbyr et reseptbelagt legemiddel innen urologi som forskrives på spesielt godkjenningsfritak i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Leger kan kontakte info@pharmaprim.com for ytterligere informasjon.

Høsten 2016 lanserte Pharmaprin en ny selektiv fosfodiesterasehemmer (PDE5-hemmer) for behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn. Legemidlet heter Spedra (avanafil) og fås i Sverige, Norge og Danmark.

Revmatologi

I 2017 introduserer vi Adenuric (febuksostat) som er et legemiddel for behandling av gikt. Vi henvender oss i første omgang til revmatologer som har giktpasienter som allerede har forsøkt annen behandling. Adenuric har vært på markedet i flere land i Europa siden 2009.
Klikk her for å lese mer om Adenuric på FASS.

Osteoporose

Pharmaprim har en ekslusiv avtale med det schweiziske firmaet EffRx om distribusjon og markedsføring av et nytt legemiddel i Norden. Produktet er lansert i andre land i Europa. Etter søknadsprosess og refusjonsvedtak planerer vi for å kunne lansere i Norge til sommeren 2019.

Andre sykdomsområder

Pharmaprim vurderer kontinuerlig produkter som oppfyller de høye kravene vi stiller til sikkerhet, dokumentasjon og kvalitet, og som fyller viktige behov for pasienter og helsevesen.