Vores produkter

Vores produktportefølje er i rivende udvikling. Den består af receptpligtige lægemidler og CE-mærket medicinsk udstyr til brug primært inden for speciallægebehandling. Vores nuværende sygdomsområder er urologi, reumatologi og psykiatri. Vi evaluerer løbende nye produkter og stræber efter at have en portefølje, hvor der kan opnås synergier mellem målgrupper og sygdomsområder, så vi derigennem kan arbejde smart og omkostningseffektivt.

Psykiatri

Pharmaprim lancerede i 2016 et nyt diagnostisk værktøj inden for psykiatrien, Neuropharmagen. Neuropharmagen er en DNA-test, som analyserer et stort antal variabler for, hvordan lægemidler optages og omsættes i kroppen baseret på den enkelte patients genetiske profil. Ved hjælp af en spytprøve fra patienten kan den behandlende læge skabe sig et bredere og dybere grundlag for at beslutte, hvilke psykofarmaka der er mest velegnede til patienten. Se mere på www.neuropharmagen.com.

Urologi

Pharmaprim markedsfører et receptpligtigt lægemiddel inden for urologi, som ordineres til bestemte navngivne patienter i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Læger kan kontakte info@pharmaprim.com for yderligere information.

I efteråret 2016 lancerede Pharmaprim en ny selektiv fosfodiesterasehæmmer (PDE5-hæmmer) til behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd. Lægemidlet hedder Spedra (avanafil) og kan købes i Sverige, Norge og Danmark.

Reumatologi

I 2017 introducerer vi Adenuric (febuxostat), som er et lægemiddel til behandling af gigt. Vi henvender os i første omgang til reumatologer, som møder gigtpatienter, som allerede har prøvet en anden behandling. Adenuric har været tilgængeligt siden 2009 i flere andre lande i Europa. Klik her for at læse mere om Adenuric på FASS 

Kardiologi

Pharmaprim har planer om at lancere et nyt lægemiddel inden for sekundær prævention i Sverige og Finland i løbet af 2018.

Andre sygdomsområder

Pharmaprim evaluerer løbende produkter, som lever op til de høje krav, vi stiller til sikkerhed, dokumentation og kvalitet, og som opfylder vigtige behov for patienter og sundhedspersonale.