Sikkerhed og kvalitet

Patientens sikkerhed har højeste prioritet for os. Vores produkter lever op til de høje krav til sikkerhed og kvalitet, som stilles af europæiske og nationale godkendende og overvågende myndigheder. Pharmaprim har tilladelse til engroshandel udstedt af den svenske lægemiddelstyrelse (Läkemedelsverket). Vores producenter og distributører lever op til internationale standarder inden for Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Distribution Practice (GDP). Vi gennemfører regelmæssige kontroller af vores leverandører og distributører og har et system til opfølgning af sikkerhed og kvalitet.

Pharmaprim er medlem af den svenske lægemiddelforsikring (Läkemedelsförsäkringen) og af den tilsvarende pendant i Norge, Legemiddelforsikringen.

Kontakt:

Til indberetning af bivirkninger eller ved kvalitets-/sikkerhedsspørgsmål: Send en mail til pharmaprim@srs.se eller ring til +46 8 35 59 33