Säkerhet och kvalitet

Patientens säkerhet har högsta prioritet för oss. Våra produkter lever upp till högt ställda krav på säkerhet och kvalitet som ställts av europeiska och nationella godkännande och övervakande myndigheter. Pharmaprim har Partihandelstillstånd utfärdat av det svenska Läkemedelsverket. Våra tillverkare och distributörer lever upp till internationella standarder inom Good Manufacturing Practice (GMP) och Good Distribution Practice (GDP). Vi utför regelbundna kontroller av våra leverantörer och distributörer och har system för uppföljning av säkerhet och kvalitet.

Pharmaprim är medlem i den svenska Läkemedelsförsäkringen och i den norska motsvarigheten Legemiddelforsikringen.

Kontakt:

För rapportering av biverkningar eller anmälan av reklamationer kontakta oss på pharmaprim@srs.se eller ring 08-35 59 33