Vad vi gör

Pharmaprim marknadsför och säljer läkemedel och medicintekniska produkter i Norden. Våra produkter kommer från etablerade och högt ansedda samarbetspartners i Europa.

Vi har ett integrerat samarbete med Nordiska aktörer inom logistik, registrering, hälsoekonomi och säkerhetsuppföljning.

Läs mer