Våra Produkter

Vår produktportfölj är under snabb utveckling. Den består av receptbelagda läkemedel och medicintekniska CE-märkta produkter främst inom specialistsjukvård. Våra nuvarande sjukdomsområden är Urologi, Reumatologi och Osteoporos. Vi utvärderar fortlöpande nya produkter och eftersträvar en portfölj där synergier kan uppnås mellan målgrupper och sjukdomsområden så att vi därigenom kan arbeta smart och kostnadseffektivt.

Urologi

Under hösten 2016 lanserade Pharmaprim en ny selektiv fosfodiesterashämmare (PDE5-hämmare) för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. Läkemedlet heter Spedra (avanafil) tillhandahålls i Sverige, Norge och Danmark. Klicka här för att ta del av produktresumé Produktresumé Spedra (avanafil)

Klicka här för att komma till produktsidan för Spedra

Njursten – förebyggande behandling

Pharmaprim har ända sedan 2015 haft ett intresse för behandling av njursten. Under 2021 introducerar vi helt nya behandlingskoncept som även håller på att lanseras internationellt. Ta kontakt för att få veta mer info@pharmaprim.com

Reumatologi

Adenuric (febuxostat) är ett läkemedel för behandling av gikt. Adenuric registrerades i Europa 2009 och har sålts i flertalet länder inom EU innan vi introducerade Adenuric  till reumatologer och allmänläkare. Sedan september 2017 ingår Adenuric i läkemedelsförmånen till patienter med gikt när allopurinol är kontraindicerat eller när allopurinol har givit biverkningar. Adenuric har samma verkningsmekanism som allopurinol (xantinoxidashämmare) men är mer selektiv och mer potent. Sänkningen av urat kommer snabbt, redan efter två veckor kan s-urat mätas. Adenuric 80 mg är startdos och vanlig underhållsdos. Klicka här för att ta läsa vidare om Adenuric på FASS 

Klicka här för att komma till produktsidan för Adenuric http://www.pharmaprim.com/adenuric

Osteoporos

Pharmaprim har ett avtal med Schweiziska företaget EffRx om distribution och marknadsföring av det nya läkemedlet Binosto. Binosto bygger på en väl etablerad behandling som används över hela världen sedan 1995. Binosto är en vidareutveckling av läkemedlet Fosamax (alendronat tabletter) men skiljer från alendronat tabletter i några viktiga avseenden. Binosto (buffrad brustablett alendronat) 70 mg för veckodosering är tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Binosto är godkänd för behandling av postmenopausal osteoporos (benskörhet som drabbar många kvinnor i samband med menopaus/klimakteriet). Binosto har funnits tillgänglig i flera länder i Europa sedan sex-sju år tillbaka. 

En viktig aspekt med Binosto är ”buffringen” som medför att pH i magen höjs strax efter att patienten svalt den upplösta brustabletten. Risken att tabletten fastnar i matstrupen är låg och vid eventuell reflux är retningen i matstrupen mindre än med vanliga tabletter. Den aktiva substansen i Binosto, alendronat, har visat hög effektivitet i att förebygga frakturer men en del patienter som behandlar med alendronat tabletter kan uppleva magbiverkningar och därför avbryter de behandlingen. Med Binosto minskar risken för magbiverkningar och fler patienter kan stå kvar på sin förebyggande behandling. Patienter som har svårt att svälja kan också tycka att det är lättare med en brustablett.

Läs mer om Binosto http://www.binosto.se

Andra sjukdomsområden

Pharmaprim utvärderar kontinuerligt produkter som uppfyller våra högt ställda krav inom säkerhet, dokumentation och kvalitet och som fyller viktiga behov för patienter och sjukvård