Våre produkter

Produktporteføljen vår er i rask utvikling. Den består av reseptbelagte legemidler og medisintekniske, CE-merkede produkter fortrinnsvis innenfor spesialhelsetjenesten. Våre nåværende sykdomsområder er urologi, revmatologi og osteoporose. Vi vurderer fortløpende nye produkter og etterstreber en portefølje der synergier kan oppnås mellom målgrupper og sykdomsområder, slik at vi på den måten kan arbeide smart og kostnadseffektivt.

Urologi

Spedra (avanafil) er en svært selektiv fosfodiesterasehemmer (PDE5-hemmer) for behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn. Spedra ble introdusert globalt i 2014 og Pharmaprim tok  Spedra til Norge i 2017. Vi markedsfører også Spedra i Sverige og Danmark. Spedra har egenskaper som kombinerer det som er karakteristisk for Viagra (sildenafil) – effekten kommer raskt, og det som er karakteristisk for Cialis (tadalafil) – lang effektvarighet. Dessuten er forekomsten av bivirkninger med Spedra lavere, grunnet den svært høye selektiviteten for PDE5. Les mere om Spedra her: http://www.spedra.no

Revmatologi

Pharmaprim introduserte Adenuric (febuksostat), et legemiddel for behandling av gikt, i Norge i 2017. Adenuric er samme type av legemiddel som allopurinol (xantineoxidashemmer) men skiller seg fra allopurinol i noen viktige aspekter, effekten kommer raskere og behoven for titrering er lav. De fleste pasienter når målverdien for urinsyre med Adenuric 80 mg. Adenuric er med på Blå Resept til pasienter som ikke kan behandles med allopurinol. Adenuric har vært på markedet i flere land i Europa siden 2009. I Norge finnes det en lang erfaring med febuksostat fra legemidlet Uloric som er den amerikanske tilsvarigheten til Adenuric. Uloric er ikke med på Blå Resept.

Klikk her for å lese mer om Adenuric https://www.felleskatalogen.no/medisin/adenuric-menarini-637792

Osteoporose

Pharmaprim har en ekslusiv avtale med det schweiziske firmaet EffRx om distribusjon og markedsføring av Binosto (bufret brusetablett alendronat) 70 mg i Norden. Binosto har vært tilgjengelig i Europa og USA siden sex-syv år tilbake. Binosto er en utvikling av et veldokumentert standardpreparat ved behandling av postmenopausal osteoporose, nemlig Fosamax (alendronat tabletter). Noen viktige forskjeller med Binosto er at det er en brusetablett som oppløst har en pH på 4,8-5,5. Dette medfører at gastrointestinale bivirkninger er mer sjeldne med Binosto, i forhold til vanlige tabletter med alendronat. Den forbedrede tolerabiliteten med Binosto medfører at pasienter blir stående lenger på behandling sammenlignet med tabletter alendronat. Binosto er med på Blå Resept til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager. Les mere om Binosto her: http://www.binosto.no

Andre sykdomsområder

Pharmaprim vurderer kontinuerlig produkter som oppfyller de høye kravene vi stiller til sikkerhet, dokumentasjon og kvalitet, og som fyller viktige behov for pasienter og helsevesen.