Sikkerhet og kvalitet

Pasientens sikkerhet har høyeste prioritet for oss. Produktene våre lever opp til de strenge kravene som stilles til sikkerhet og kvalitet fra europeiske og nasjonale overvåknings- og godkjenningsmyndigheter. Pharmaprim har grossisttillatelse utstedt av det svenske Läkemedelsverket. Våre produsenter og distributører lever opp til internasjonale standarder innen Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Distribution Practice (GDP). Vi utfører jevnlige kontroller av leverandører og distributører og har systemer for oppfølging av sikkerhet og kvalitet.

Pharmaprim er medlem i den svenske Läkemedelsförsäkringen og i den tilsvarende norske Legemiddelforsikringen.

Kontakt:

For rapportering av bivirkninger eller spørsmål angående kvalitet/sikkerhet, send en e-post til pharmaprim@srs.se eller ring +46 8 35 59 33