Om oss

Pharmaprim er et privateid legemiddelfirma med virksomhet over hele Norden. Våre produkter er hovedsakelig reseptbelagte legemidler, men vi har også medisintekniske, CE-merkede produkter i porteføljen. Pharmaprim vokser raskt, og flere produkter vil bli lansert i løpet av de nærmeste årene. I dag er vi virksomme innenfor urologi (erektil dysfunksjon og nyrestein), endokrinologi (osteoporose) og revmatologi (urinsyregikt).

Produktene våre kommer fra utenlandske selskaper som ønsker en dyktig salgsrepresentant i Norden. I Pharmaprim velger vi nøye ut produktene vi selger gjennom en streng utvelgelsesprosess som skal sikre en portefølje med produkter innen sykdomsområder der behovet er stort, og der synergier mellom produkter kan oppnås i markedsføring og salg.

Våre medarbeidere har solid bransjeerfaring og en rekke vellykkede prosjekter bak seg. Vår kjernekompetansen ligger innenfor markedsføring, salg og forretningsutvikling. Vi stiller høye krav til sikkerhet, dokumentasjon og kvalitet i forbindelse med produktene våre.

Hva vi gjør

Pharmaprim markedsfører og selger legemidler og medisintekniske produkter i Norden. Produktene våre kommer fra etablerte og anerkjente samarbeidspartnere i Europa. Vi har et integrert samarbeid med nordiske aktører innenfor logistikk, registrering, helseøkonomi og sikkerhetsoppfølging. Vi markedsfører legemiddel for behandling av impotens, benskjørhet, nyrestein og urinsyregikt. Vi arransjerer møter med helsepersonell og bidrar til spedring av informasjon og kunnskap innenfør de behandlingsområder hvor vi har legemiddel.