Våra Produkter

Vår produktportfölj är under snabb utveckling. Den består av receptbelagda läkemedel och medicintekniska CE-märkta produkter främst inom specialistsjukvård. Våra nuvarande sjukdomsområden är Urologi, Reumatologi och Psykiatri. Vi utvärderar fortlöpande nya produkter och eftersträvar en portfölj där synergier kan uppnås mellan målgrupper och sjukdomsområden så att vi därigenom kan arbeta smart och kostnadseffektivt.

Psykiatri

Pharmaprim lanserar under 2016 ett nytt diagnostiskt verktyg inom psykiatri, Neuropharmagen. Neuropharmagen är ett DNA-test som analyserar ett stort antal variabler om hur läkemedel tas upp och omsätts i kroppen baserat på varje enskild patients genetiska uppsättning. Med hjälp av ett salivprov från patienten kan behandlande läkare skapa ett bredare och djupare underlag för beslut om lämpliga psykofarmaka för sin patient. Se vidare på www.neuropharmagen.com

Urologi

Pharmaprim tillhandahåller ett receptbelagt läkemedel inom urologi som licensförskrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Läkare kan kontakta info@pharmaprim.com för ytterligare information.

Under hösten 2016 lanserade Pharmaprim en ny selektiv fosfodiesterashämmare (PDE5-hämmare) för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. Läkemedlet heter Spedra (avanafil) tillhandahålls i Sverige, Norge och Danmark. Klicka här för att ta del av produktresumé Produktresumé Spedra (avanafil)

Klicka här för att komma till produktsidan för Spedra

Reumatologi

Under 2017 introducerar vi Adenuric (febuxostat) som är ett läkemedel för behandling av gikt. Vi riktar oss i första hand till reumatologer som träffar giktpatienter som redan har provat annan behandling. Adenuric har funnits sedan 2009 i flera andra länder i Europa.  Klicka här för att ta läsa vidare om Adenuric på FASS 

Kardiologi

Pharmaprim planerar att lansera ett nytt läkemedel inom sekundärprevention i Sverige och Finland under 2018.

Andra sjukdomsområden

Pharmaprim utvärderar kontinuerligt produkter som uppfyller våra högt ställda krav inom säkerhet, dokumentation och kvalitet och som fyller viktiga behov för patienter och sjukvård