Våra Produkter

Vår produktportfölj är under snabb utveckling. Den består av receptbelagda läkemedel och medicintekniska CE-märkta produkter främst inom specialistsjukvård. Våra nuvarande sjukdomsområden är Urologi, Reumatologi och osteoporos. Vi utvärderar fortlöpande nya produkter och eftersträvar en portfölj där synergier kan uppnås mellan målgrupper och sjukdomsområden så att vi därigenom kan arbeta smart och kostnadseffektivt.

Urologi

Pharmaprim tillhandahåller ett receptbelagt läkemedel inom urologi som licensförskrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Läkare kan kontakta info@pharmaprim.com för ytterligare information.

Under hösten 2016 lanserade Pharmaprim en ny selektiv fosfodiesterashämmare (PDE5-hämmare) för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. Läkemedlet heter Spedra (avanafil) tillhandahålls i Sverige, Norge och Danmark. Klicka här för att ta del av produktresumé Produktresumé Spedra (avanafil)

Klicka här för att komma till produktsidan för Spedra

Reumatologi

Adenuric (febuxostat) är ett läkemedel för behandling av gikt. Adenuric registrerades i Europa 2009 och har sålts i flertalet länder inom EU innan vi introducerade Adenuric  till reumatologer och allmänläkare. Sedan september 2017 ingår Adenuric i läkemedelsförmånen till patienter med gikt när allopurinol är kontraindicerat eller när allopurinol har givit biverkningar. Adenuric har samma verkningsmekanism som allopurinol (xantinoxidashämmare) men är mer selektiv och mer potent. Sänkningen av urat kommer snabbt, redan efter två veckor kan s-urat mätas. Adenuric 80 mg är startdos och vanlig underhållsdos. Klicka här för att ta läsa vidare om Adenuric på FASS 

Osteoporos

Pharmaprim har ett avtal med Schweiziska företaget EffRx om distribution och marknadsföring av ett läkemedel som tillhandahålls inom EU och i USA. Myndighetsansökningar pågår och vi planerar att lansera det nya läkemedlet till sommaren 2019.

Andra sjukdomsområden

Pharmaprim utvärderar kontinuerligt produkter som uppfyller våra högt ställda krav inom säkerhet, dokumentation och kvalitet och som fyller viktiga behov för patienter och sjukvård